รู้จักผมสิครับ

2 มีนาคม 2560

ครบ 3 ปี

...วันนี้เปิด Facebook เจอภาพย้อนหลังเมื่อ 3 ปีที่แล้ว คือวันที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ ทต.บ่อพลับ...ครบ 3 ปีเต็มพอดีที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ ทต.บ่อพลับ  ผมมองว่าการย้ายของข้าราชการนั้น  เป็นเรื่องปกติ  เพราะการได้ย้ายคือได้เปลี่ยนมุมมองของการทำงาน  ไม่ยึดติดที่ใดที่หนึ่ง  อีกทั้งได้รู้จักผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆด้วย

...ตำแหน่งที่ตนเองทำอยู่  มีทั้งความยากและง่ายในการทำงาน  แต่สิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งคือ...ความเข้าใจในความต้องการของผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆ  ซึ่งหากตัวเราเองนั้น  ไม่สามารถเข้ากับผู้นำ ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นได้แล้ว  การทำงานก็จะประสบอุปสรรค

...สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ได้อ่านบทความนี้  มีแต่ความสุขในการทำงานครับ

แสดงความคิดเห็น
Recommended Posts × +