รู้จักผมสิครับ

23 พฤศจิกายน 2553

การประชุมใหญ่ของช่างภาคกลาง

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2553 นี้  สมาพันธ์ช่าง ร่วมกับ ชมรมช่างโยธาท้องถิ่นนครปฐม จัดสัมมนาทางวิชาการ

" เรื่องทิศทางความก้าวหน้าการบริหารงานบุคคล "

 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก...

แสดงความคิดเห็น
Recommended Posts × +