รู้จักผมสิครับ

16 กรกฎาคม 2553

ความเคลื่อนไหวของสมาพันธ์ช่างฯ

     สวัสดีครับพี่น้องชาวช่างโยธาท้องถิ่นไทย  สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2553 ได้มีการก่อตั้งสมาพันธ์ช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย http://www.thailocalcivil.com/  การก่อตั้งครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อคนใดคนหนึ่งแต่ทำเพื่อชาวช่างโยธาทุกทิศแดนไทย  มันเป็นเรื่องยากที่จะทำให้ทุกคนเห็นด้วย แต่ในเมื่อวันนี้สังคม , การเมือง , การทำงานที่มากมายหลากหลาย ปัญหาที่มีอาจสะสม ปัญหาที่ท่านมีอาจไม่มีใครช่วยคิด  สมาพันธ์ช่างฯจะเป็นอีกหนทางที่ท่านจะนำปัญหานั้นๆเข้ามาขอคำปรึกษาและช่วยแก้ไข


    สมาพันธ์ช่างฯจะเดินไปไม่ได้หากทุกท่านไม่ช่วยกันผลักดัน  เรารอทุกท่านได้สมัครเป็นสมาชิกสมาพันธ์ช่างฯครับ

แสดงความคิดเห็น
Recommended Posts × +