รู้จักผมสิครับ

8 กรกฎาคม 2558

ประจำวันที่ต้องดำเนินไป

...หลายเรื่องราวของชีวิต  ที่อยากจะอธิบายและแถลงไข  ด้วยข้อจำกัดหลายเรื่องราว  ทำให้มิอาจให้เป็นไปดังใจต้องการ  กับชีวิตที่ต้องดำเนินไป  ตราบเท่าชีวีจะยังคงอยู่ได้  และกับทุกวันที่ต้องทำให้ดีที่สุด  มิอาจหวังได้ว่าจะนำสิ่งนี้  สิ่งนั้นมาครอบครอง  

...สุดท้ายแล้วทำชีวิตให้มีค่า  สมดั่งกับผู้บังเกิดเกล้าได้ทนุทนอมเรามา  ตั้งแต่อ้อนแต่ออกถึงแม้นพวกเขาเหล่านั้นได้ล้มหายตายจากไปสิ้นแล้ว

...มีอีกหลายเรื่องราว  ที่อยากตะโกนออกไปดังๆ  แต่เพียงตะโกนแค่ในใจ  

***สวัสดีชีวิต***

แสดงความคิดเห็น
Recommended Posts × +