รู้จักผมสิครับ

4 กรกฎาคม 2555

ตารางน้ำ ตารางน้ำขึ้น-น้ำลง ปี 2555 ข้อมูลจาก กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ

ตารางน้ำ ตารางน้ำขึ้น-น้ำลง ปี 2555  ข้อมูลจาก กรมอุทกศาสตร์  กองทัพเรือ


 เป็นตารางแสดงน้ำ ขึ้น-ลง ปี ๒๕๕๕ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ต้องการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ ก็จะเป็นประโยชน์มากทีเดียวครับ หากเราได้รับรู้เรื่องของน้ำทุกวัน เพราะช่วงนี้ฤดูฝน

เข้าชมเว็บไซต์ http://www.nemotour.com/gen/hightide/map.htm

แสดงความคิดเห็น
Recommended Posts × +