รู้จักผมสิครับ

1 มีนาคม 2557

ได้เวลาโยกย้ายตามประสงค์

-วันจันทร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ได้รับคำสั่งโอน(ย้าย) ตามประสงค์เพื่อดำรงตำแหน่ง ผอ.กองช่าง เทศบาลบ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
-ซึ่งเป็นวิถีของข้าราชการที่ต้องมีการโอน(ย้าย) เหตุผลที่แตกต่างกันไป ในส่วนตัวผมนั้นเพื่อรักษาสัจจะลูกผู้ชายที่ได้ลั้นวาจาไว้ว่าขออยู่ที่ อบต.บ้านยางแค่ ๖ เดือน แต่เวลาได้ล่วงเลยมา ๑ ปี ๔ เดือน เพราะหาที่โยกย้ายไม่ได้
-โอกาสเหมาะเวลาเหมาะที่ทางเทศบาลบ่อพลับในตำแหน่ง ผอ.กองช่าง ว่างลงผมจึงได้ติดต่อเพื่อขอย้ายไป
-การโยกย้ายคือการได้เปลี่ยนวิสัยทัศน์ในการทำงาน ศึกษาในพื้นที่ต่างๆ ปัญหาต่างๆที่แตกต่างกันออกไป 

แสดงความคิดเห็น
Recommended Posts × +