รู้จักผมสิครับ

19 พฤศจิกายน 2555

นายก-รองายก มอบนโยบายการทำงาน

วันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  นายกได้เรียกพนักงานเข้าประชุม เพื่อมอบนโยบายของการทำงาน ในการนี้ตัวผมเองได้แนะนำตัวในฐานะพนักงานใหม่ด้วย

ท่านนายกชอบทางธรรม... แน่ใจได้ว่าท่านมีความยุติธรรมสูง

เรื่องราวของการทำงานยังมีอีกมากมายครับ เพราะปัญหาของบุคคลากรที่น้อย และขาดแม่ทัพในส่วนโยธามานาน ก็เป็นอีกงานที่ค่อนข้างหนักหน่วง 

แสดงความคิดเห็น
Recommended Posts × +