รู้จักผมสิครับ

15 สิงหาคม 2555

นำภาพจาก Skydrive มาสร้างเว็บไซต์หรือแบ่งปันเพื่อนๆ

    การนำภาพจาก Skydrive มาสร้างเว็บหรือแบ่งปัน เป็นการนำภาพที่เราได้ฝากไว้ที่พื้นที่ส่วนตัวของ Hotmail Skydrive มาใช้ประโยชน์ในการสร้างเว็บไซต์ หรือแบ่งปัน ซึ่งเป็นภาพที่ไม่มีวันลบออกไปจากเว็บแน่นอนเพราะเก็บยังพื้นที่ของเราเอง
ขั้นตอนการใช้งานดังนี้
1. เข้าระบบของ Hotmail > Skydrive > รูปถ่าย2. สร้างโฟลเดอร์เพื่อเก็บภาพ จากนั้นให้แบ่งปันในสถานะที่ สาธารณะ3. หรืออีกวิธีให้คลิกที่ จัดการ > คุณสมบัติ4. ภาพที่เราอัพไว้5. การนำลิ้งภาพไปใช้ให้ดูภาพแล้ว คลิกที่ต้นฉบับ จากนั้นให้ coppy url ของภาพมาใช้งาน


ก็เรียบร้อยสำหรับหารนำลิ้งภาพมาใช้งาน 

แสดงความคิดเห็น
Recommended Posts × +