รู้จักผมสิครับ

30 กรกฎาคม 2554

ช่วงเวลาของการทำงบประมาณ

ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม เข้าสู่ เดือนสิงหาคม เป็นเดือนที่ทุกท่านต้องเร่งทำงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณต่อไป คือ ปีงบ ๒๕๕๕ จนถึงวันนี้งบประมาณคงจะต้องลงตัวแล้วสำหรับตัวเลขของงบฯ

คิดว่าหลายๆท่านจะบ่นเสียงเดียวกันครับว่า  นายกสรุปงานโครงสร้างพื้นฐานช้า  ส่วนโยธาก็เลยถูกบีบให้เร่งรัดการทำงบประมาณ  หลายท่านใช้วิทยายุทธที่แก่กล้า  ตั้งตัวเลขขึ้นมาก่อนบนฐานความจริง  จากนั้นเมื่อข้อบัญญัติผ่านก็ทำรายละเอียดแทรกใหม่ (กรณีนี้สภานิ่ง)

สำหรับผมเองเป็นชุมชนเมืองเสียส่วนใหญ่  ก็คงมีโครงการน้อยเพราะความเจริญเข้ามามาก  แต่ก็ต้องตั้งรับค่าใช้จ่ายจิปาฐะในการดูแลสิ่งก่อสร้างที่รับผิดชอบ

อย่าลืมนะครับว่า  ปัญคือสิ่งที่ต้องแก้ไข  อย่าหนีปัญหาโดยเด็ดขาด

แสดงความคิดเห็น
Recommended Posts × +