รู้จักผมสิครับ

12 มิถุนายน 2554

ความคืบหน้าเรื่องของสมาพันธ์ช่าง อปท.ฯ

๑ ปีเต็มๆที่ได้ก่อตั้งสมาพันธ์ช่างฯ  ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องยากครับที่จะสามารถรวมตัวกันและปรึกษาหารือ ด้วยงานประจำและครอบครัวที่รัดตัวบางครั้งการเดินทางค่อนข้างจะลำบาก  จึงส่งผลให้การทำงานด้านสังคมติดขัดและไม่ดีเท่าที่ควร แต่อย่างไรก็ตามพยายามทำให้ดีที่สุดสำหรับงานนี้  ได้เท่าไหร่ก็คงเท่านั้น

ตามที่ได้นัดกันไว้อย่างไม่เป็นทางการคือ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สมาพันธ์ฯ หากท่านที่สนใจอย่าลืมติดตามกันได้ที่เว็บสมาพันธ์ช่างฯ

แสดงความคิดเห็น
Recommended Posts × +