รู้จักผมสิครับ

13 สิงหาคม 2554

ถอนตัวจากการร่วมงานในสมาพันธ์ช่างฯ

    จากความคิดและอุดมการณ์ในการหาแนวร่วมเพื่อสร้างองค์กรของช่างโยธาท้องถิ่น  ได้เดินทางมาถึงของการจัดตั้งเมื่อ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ความตั้งใจของผมก่อนหน้านี้ต้องการรวมกลุ่มและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างช่างให้ได้เพื่อการดำเนินกิจการไปในทิศทางเดียวกัน  ทุกวันนี้ใครที่ไม่มีเครือข่ายจะอยู่อย่างลำบากและเมื่อเราได้มีเครือข่าย มีกิจกรรมร่วมกัน สร้างสรรสิ่งดีดีให้กับตัวเองและสังคม

    อุปสรรคและปัญหามีมากมายผมรู้ดีและรู้ว่ามันไม่ง่ายแต่ก็ไม่สนใจกับปัญหา คิดแต่ว่าทำไปก็แก้ไขไป  แต่ที่สุดมันก็ถึงที่สุด  ความที่ไม่ทนก็เกิดขึ้น  กับการที่จะอุทิศตนไปกับงานสาธารณะเช่นนี้


เรื่องของครอบครัวก็ส่วนหลักสำคัญที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำ  แต่ก็อธิบายให้เขาได้เข้าใจว่านี่คือสิ่งที่เราจะทำ  เราอยากทำ  เขาก็เข้าใจ  วันนี้จะโทษใครไม่ได้แล้วเพราะเราได้เริ่มต้นกันเอง  เราจะต้องสานต่อในสิ่งได้เริ่มต้น  ผมขอถอนตัวจากการร่วมผลักดันสมาพันธ์ช่างครั้งนี้  เพราะความคิดเห็นที่หลากหลายของผู้คน  หากเราได้ร่วมต่อไปครั้นจะไปด้วยกันลำบาก  และขอเป็นเพียงสมาชิกสมาพันธ์ช่างดีเสียกว่า

เพื่อนๆพี่น้องที่เคยติดต่อผมจากทั่วประเทศ  หลายท่านฝากให้ช่วยดำเนินกิจการด้วยเพราะเขาอยู่ไกลเกินกว่าจะเข้าร่วม  วันนี้ต้องขออภัยทุกๆท่านด้วยที่ผมไม่สามารถดำเนินกิจการไปต่อได้