รู้จักผมสิครับ

28 ธันวาคม 2556

สัญญลักษณ์จากแม่

เครื่องหมายที่เมื่อปี 2543 ก่อนแม่เสียชีวิตได้ไม่กี่เดือน  ให้ไว้เพื่อลูกจะได้ก้าวหน้าในการงานเหมือนกันแม่ (เสมียนตราจังหวัด)

สิงห์คู่นี้เมื่อสิบปีก่อนเป็นสิงห์สวยสดงดงามมาก มาวันนี้ผ่านการใช้งานมามากมายจึงส่งผลให้ไม่แวววาว