รู้จักผมสิครับ

30 กรกฎาคม 2554

ช่วงเวลาของการทำงบประมาณ

ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม เข้าสู่ เดือนสิงหาคม เป็นเดือนที่ทุกท่านต้องเร่งทำงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณต่อไป คือ ปีงบ ๒๕๕๕ จนถึงวันนี้งบประมาณคงจะต้องลงตัวแล้วสำหรับตัวเลขของงบฯ

คิดว่าหลายๆท่านจะบ่นเสียงเดียวกันครับว่า  นายกสรุปงานโครงสร้างพื้นฐานช้า  ส่วนโยธาก็เลยถูกบีบให้เร่งรัดการทำงบประมาณ  หลายท่านใช้วิทยายุทธที่แก่กล้า  ตั้งตัวเลขขึ้นมาก่อนบนฐานความจริง  จากนั้นเมื่อข้อบัญญัติผ่านก็ทำรายละเอียดแทรกใหม่ (กรณีนี้สภานิ่ง)

สำหรับผมเองเป็นชุมชนเมืองเสียส่วนใหญ่  ก็คงมีโครงการน้อยเพราะความเจริญเข้ามามาก  แต่ก็ต้องตั้งรับค่าใช้จ่ายจิปาฐะในการดูแลสิ่งก่อสร้างที่รับผิดชอบ

อย่าลืมนะครับว่า  ปัญคือสิ่งที่ต้องแก้ไข  อย่าหนีปัญหาโดยเด็ดขาด

9 กรกฎาคม 2554

นโยบายการเมืองกับข้าราชการท้องถิ่น

การเมืองระดับประเทศได้ผ่านไปก็ตามโผก่อนเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทย ได้มาเป็นอันดับหนึ่งกับคะแนนที่ท่วม  หลายพรรคหน้าเศร้าไปตามๆกัน

นโยบายของพรรคเพื่อไทยครั้งนี้เป็นกระแสที่มาแรงสำหรับข้าราชการอย่างเราก็คือ  การขึ้นเงินเดือน  ก็ได้แต่หวังว่าเขาจะขึ้นให้กับคนเก่าๆบ้าง  แต่ก็ยังคิดต่อไปอีกว่า  ปริญญาตรีที่บรรจุใหม่เขาจะได้รับเงินเดือนเท่ากับเราตอนนี้เลยเหรอ  หรือว่าเขาปรับฐานของเราไปตามกันด้วย  ถ้าเช่นนั้น  เม็ดเงินมหาศาลเลยสำหรับท้องถิ่นที่มีกรอบ ป.ตรี

เขากล้าที่จะหาเสียงออกไปเช่นนี้  นั่นย่อมแสดงว่าเขาสามา่รถทำได้  เขามีแผนรองรับ  หากทำไม่ได้สังคมก็ลงโทษเอง  ก็แสดงความยินดีไปกับน้องๆที่จบมาใหม่ทุกๆคน